English below…

Dr. İpek Çankaya, eğitimci, yazar ve küratördür. Hem üniversite düzeyinde sanat yönetimi ve kültür alanında teori dersleri verir, hem de eş-kurucusu olduğu ve 2011’den bu yana yönettiği bağımsız sanat inisiyatifi halka sanat projesi’nde staj yapan sanat öğrencilerinin yetişmesine ve birlikte çalıştığı genç kuşak sanat yöneticilerinin olgunlaşmasına katkıda bulunmak için çalışır.

Yazmaya ve sanatsal projelerin kavramsal bağlamlarını oluşturmaya eğilim duyar. Şiir ve kısa öyküler yazar. Çağdaş sanat sergileri için anlatılar üretir, metinsel altyapılar yaratır.

Kamusal alan, eğitim ve kültürel girişimler konularında akademik çalışmalar yapar; tartışmalarda kolaylaştırıcılık rolü üstlenir.


Dr. İpek Çankaya is an educator, writer and curator. Formally, she is an educator at university level in arts management and theory, and informally she is coaching and nurturing numerous interns and co-workers at halka sanat projesi, an independent art initiative which she has been a co-founder and the resident curator since 2011. She writes poetry and short stories, develops narratives and creates conceptual contexts for contemporary art exhibitions. Her academic work mostly focuses on the social economy and management of the arts & culture. Her primary focus is on issues in the public sphere, education and entrepreneurship in the cultural field; she has experience in facilitating debates.